Dokumenty potrzebne do załatwienia aktu zgonu (w urzędzie stanu cywilnego)

  • karta zgonu wystawiona przez lekarza
  • dowód osobisty osoby zmarłej
  • dowód osobisty współmałżonka (jeżeli współmałżonek istnieje)

Dokumenty potrzebne do załatwienia zasiłku pogrzebowego Z.U.S./K.R.U.S.

  • akt zgonu
  • odcinek renty lub emerytury
  • faktura wystawiona przez firmę  pogrzebową